UITSLAGEN  LIMBURG  SEIZOEN 1997-1998 AFDELING 3C  www.futsalbelgium.com  printAFDRUKKEN

     Valveco Hasselt  De Briel Eigenbilzen  6 - 0 
     Fortuna Tongeren  D.Reckheim Zutendaal  7 - 4 
     Eagles Hoeselt  Begijnhof Tongeren  5 - 1 
     Fortuna Herderen  Raedhuys Kortessem  1 - 6 
     Lindenhof Zutendaal  Prima Tours Hasselt  3 - 4 
     Subst. Veldwezelt  All Stars R. Beverst  1 - 5 
     Zonneboys Zonhoven  Kimpel Bilzen  5 - 1 
     De Briel Eigenbilzen  Subst. Veldwezelt  5 - 0 FF
     D.Reckheim Zutendaal  Valveco Hasselt  3 - 6 
     Raedhuys Kortessem  Zonneboys Zonhoven  5 - 2 
     All Stars R. Beverst  Fortuna Herderen  3 - 3 
     Begijnhof Tongeren  Lindenhof Zutendaal  8 - 3 
     Prima Tours Hasselt  Fortuna Tongeren  5 - 5 
     Kimpel Bilzen  Eagles Hoeselt  4 - 10 
     Zonneboys Zonhoven  All Stars R. Beverst  1 - 6 
     Prima Tours Hasselt  Begijnhof Tongeren  3 - 1 
     Fortuna Tongeren  Valveco Hasselt  5 - 2 
     Eagles Hoeselt  Raedhuys Kortessem  3 - 4 
     Fortuna Herderen  De Briel Eigenbilzen  3 - 2 
     Lindenhof Zutendaal  Kimpel Bilzen  7 - 6 
     Subst. Veldwezelt  D.Reckheim Zutendaal  3 - 5 
     Valveco Hasselt  Subst. Veldwezelt  4 - 1 
     De Briel Eigenbilzen  Zonneboys Zonhoven  0 - 5 FF
     Kimpel Bilzen  Prima Tours Hasselt  5 - 4 
     D.Reckheim Zutendaal  Fortuna Herderen  4 - 3 
     Begijnhof Tongeren  Fortuna Tongeren  1 - 2 
     Raedhuys Kortessem  Lindenhof Zutendaal  4 - 4 
     All Stars R. Beverst  Eagles Hoeselt  3 - 2 
     Lindenhof Zutendaal  All Stars R. Beverst  4 - 3 
     Zonneboys Zonhoven  D.Reckheim Zutendaal  2 - 8 
     Prima Tours Hasselt  Raedhuys Kortessem  6 - 6 
     Fortuna Tongeren  Subst. Veldwezelt  9 - 1 
     Begijnhof Tongeren  Kimpel Bilzen  3 - 5 
     Eagles Hoeselt  De Briel Eigenbilzen  5 - 1 
     Fortuna Herderen  Valveco Hasselt  3 - 3 
     Kimpel Bilzen  Fortuna Tongeren  3 - 4 
     D.Reckheim Zutendaal  Eagles Hoeselt  3 - 5 
     De Briel Eigenbilzen  Lindenhof Zutendaal  5 - 9 
     Raedhuys Kortessem  Begijnhof Tongeren  9 - 3 
     Subst. Veldwezel  Fortuna Herderen  2 - 5 
     Valveco Hasselt  Zonneboys Zonhoven  7 - 2 
     All Stars R. Beverst  Prima Tours Hasselt  6 - 3 
     De Briel Eigenbilzen  Begijnhof Tongeren  9 - 7 
     All Stars R. Beverst  Kimpel Bilzen  3 - 4 
     D.Reckheim Zutendaal  Prima Tours Hasselt  3 - 3 
     Valveco Hasselt  Lindenhof Zutendaal  2 - 11 
     Raedhuys Kortessem  Fortuna Tongeren  1 - 2 
     Fortuna Herderen  Zonneboys Zonhoven  5 - 0 FF
     Subst. Veldwezelt  Eagles Hoeselt  3 - 11 
     Kimpel Bilzen  Raedhuys Kortessem  6 - 6 
     Zonneboys Zonhoven  Subst. Veldwezelt  5 - 3 
     Lindenhof Zutendaal  D.Reckheim Zutendaal  3 - 3 
     Eagles Hoeselt  Valveco Hasselt  11 - 4 
     Begijnhof Tongeren  All Stars R. Beverst  5 - 7 
     Fortuna Tongeren  Fortuna Herderen  2 - 2 
     Prima Tours Hasselt  De Briel Eigenbilzen  3 - 3 
     Valveco Hasselt  Begijnhof Tongeren  4 - 9 
     Fortuna Herderen  Lindenhof Zutendaal  4 - 3 
     All Stars R. Beverst  Fortuna Tongeren  0 - 5 
     Subst. Veldwezelt  Prima Tours Hasselt  3 - 6 
     De Briel Eigenbilzen  Raedhuys Kortessem  1 - 10 
     D.Reckheim Zutendaal  Kimpel Bilzen  0 - 4 
     Zonneboys Zonhoven  Eagles Hoeselt  5 - 6 
     Lindenhof Zutendaal  Subst. Veldwezelt  5 - 5 
     Eagles Hoeselt  Fortuna Herderen  6 - 4 
     Raedhuys Kortessem  All Stars R. Beverst  4 - 6 
     Fortuna Tongeren  Zonneboys Zonhoven  0 - 2 
     Prima Tours Hasselt  Valveco Hasselt  2 - 1 
     Begijnhof Tongeren  D.Reckheim Zutendaal  3 - 2 
     Kimpel Bilzen  De Briel Eigenbilzen  9 - 2 
     Prima Tours Hasselt  Fortuna Herderen  3 - 4 
     Fortuna Tongeren  Eagles Hoeselt  3 - 9 
     Begijnhof Tongeren  Subst. Veldwezelt  10 - 7 
     All Stars R. Beverst  De Briel Eigenbilzen  2 - 6 
     Lindenhof Zutendaal  Zonneboys Zonhoven  8 - 5 
     Raedhuys Kortessem  D.Reckheim Zutendaal  11 - 0 
     Kimpel Bilzen  Valveco Hasselt  9 - 2 
     Zonneboys Zonhoven  Prima Tours Hasselt  3 - 6 
     D.Reckheim Zutendaal  All Stars R. Beverst  3 - 5 
     Subst. Veldwezelt  Kimpel Bilzen  3 - 7 
     Fortuna Herderen  Begijnhof Tongeren  4 - 2 
     Eagles Hoeselt  Lindenhof Zutendaal  6 - 4 
     Valveco Hasselt  Raedhuys Kortessem  2 - 7 
     Fortuna Tongeren  De Briel Eigenbilzen  6 - 2 
     Kimpel Bilzen  Fortuna Herderen  2 - 3 
     De Briel Eigenbilzen  D.Reckheim Zutendaal  3 - 4 
     Prima Tours Hasselt  Eagles Hoeselt  4 - 3 
     Begijnhof Tongeren  Zonneboys Zonhoven  5 - 3 
     All Stars R. Beverst  Valveco Hasselt  4 - 2 
     Lindenhof Zutendaal  Fortuna Tongeren  5 - 1 
     Raedhuys Kortessem  Subst. Veldwezelt  8 - 3 
     Begijnhof Tongeren  Eagles Hoeselt  2 - 11 
     All Stars R. Beverst  Subst. Veldwezelt  5 - 5 
     Raedhuys Kortessem  Fortuna Herderen  5 - 0 
     De Briel Eigenbilzen  Valveco Hasselt  4 - 4 
     D.Reckheim Zutendaal  Fortuna Tongeren  2 - 2 
     Kimpel Bilzen  Zonneboys Zonhoven  8 - 2 
     Prima Tours Hasselt  Lindenhof Zutendaal  0 - 5 
     Fortuna Herderen  All Stars R. Beverst  7 - 1 
     Lindenhof Zutendaal  Begijnhof Tongeren  7 - 0 
     Eagles Hoeselt  Kimpel Bilzen  4 - 9 
     Fortuna Tongeren  Prima Tours Hasselt  4 - 7 
     Valveco Hasselt  D.Reckheim Zutendaal  3 - 1 
     Zonneboys Zonhoven  Raedhuys Kortessem  3 - 4 
     Subst. Veldwezelt  De Briel Eigenbilzen  4 - 3 
     Valveco Hasselt  Fortuna Tongeren  5 - 6 
     Begijnhof Tongeren  Prima Tours Hasselt  2 - 1 
     All Stars R. Beverst  Zonneboys Zonhoven  7 - 5 
     Raedhuys Kortessem  Eagles Hoeselt  6 - 2 
     De Briel Eigenbilzen  Fortuna Herderen  3 - 6 
     D.Reckheim Zutendaal  Subst. Veldwezelt  0 - 3 
     Kimpel Bilzen  Lindenhof Zutendaal  6 - 2 
     Zonneboys Zonhoven  De Briel Eigenbilzen  12 - 4 
     Fortuna Herderen  D.Reckheim Zutendaal  3 - 0 
     Subst. Veldwezelt  Valveco Hasselt  0 - 5 
     Lindenhof Zutendaal  Raedhuys Kortessem  3 - 2 
     Prima Tours Hasselt  Kimpel Bilzen  3 - 5 
     Eagles Hoeselt  All Stars R. Beverst  6 - 4 
     Fortuna Tongeren  Begijnhof Tongeren  4 - 5 
     Kimpel Bilzen  Begijnhof Tongeren  3 - 5 
     Valveco Hasselt  Fortuna Herderen  6 - 2 
     All Stars R. Beverst  Lindenhof Zutendaal  2 - 7 
     Subst. Veldwezelt  Fortuna Tongeren  1 - 2 
     Raedhuys Kortessem  Prima Tours Hasselt  4 - 3 
     De Briel Eigenbilzen  Eagles Hoeselt  0 - 5 FF
     D.Reckheim Zutendaal  Zonneboys Zonhoven  6 - 6 
     Lindenhof Zutendaal  De Briel Eigenbilzen  5 - 0 FF
     Fortuna Herderen  Subst. Veldwezelt  3 - 3 
     Eagles Hoeselt  D.Reckheim Zutendaal  8 - 0 
     Begijnhof Tongeren  Raedhuys Kortessem  2 - 7 
     Fortuna Tongeren  Kimpel Bilzen  6 - 1 
     Zonneboys Zonhoven  Valveco Hasselt  4 - 6 
     Prima Tours Hasselt  All Stars R. Beverst  3 - 2 
     All Stars R. Beverst  Begijnhof Tongeren  10 - 4 
     D.Reckheim Zutendaal  Lindenhof Zutendaal  0 - 10 
     De Briel Eigenbilzen  Prima Tours Hasselt   -  FF
     Raedhuys Kortessem  Kimpel Bilzen  6 - 5 
     Fortuna Herderen  Fortuna Tongeren  6 - 3 
     Valveco Hasselt  Eagles Hoeselt  3 - 4 
     Subst. Veldwezelt  Zonneboys Zonhoven  6 - 3 
     Lindenhof Zutendaal  Valveco Hasselt  1 - 4 
     Kimpel Bilzen  All Stars R. Beverst  5 - 5 
     Eagles Hoeselt  Subst. Veldwezelt  7 - 2 
     Begijnhof Tongeren  De Briel Eigenbilzen  8 - 4 
     Fortuna Tongeren  Raedhuys Kortessem  4 - 4 
     Prima Tours Hasselt  D.Reckheim Zutendaal  3 - 1 
     Zonneboys Zonhoven  Fortuna Herderen  2 - 4 
     Valveco Hasselt  Prima Tours Hasselt  4 - 9 
     Fortuna Herderen  Eagles Hoeselt  3 - 4 
     All Stars R. Beverst  Raedhuys Kortessem  3 - 6 
     Subst. Veldwezelt  Lindenhof Zutendaal  3 - 7 
     De Briel Eigenbilzen  Kimpel Bilzen  3 - 2 
     D.Reckheim Zutendaal  Begijnhof Tongeren  1 - 6 
     Zonneboys Zonhoven  Fortuna Tongeren  5 - 4 
     Lindenhof Zutendaal  Fortuna Herderen  4 - 1 
     Eagles Hoeselt  Zonneboys Zonhoven  6 - 1 
     Raedhuys Kortessem  De Briel Eigenbilzen  10 - 4 
     Fortuna Tongeren  All Stars R. Beverst  6 - 4 
     Prima Tours Hasselt  Subst. Veldwezelt  5 - 7 
     Begijnhof Tongeren  Valveco Hasselt  7 - 4 
     Kimpel Bilzen  D.Reckheim Zutendaal  6 - 1 
     Zonneboys Zonhoven  Lindenhof Zutendaal  2 - 11 
     Valveco Hasselt  Kimpel Bilzen  4 - 6 
     Eagles Hoeselt  Fortuna Tongeren  5 - 3 
     Fortuna Herderen  Prima Tours Hasselt  3 - 2 
     Subst. Veldwezelt  Begijnhof Tongeren  8 - 7 
     De Briel Eigenbilzen  All Stars R. Beverst  5 - 7 
     D.Reckheim Zutendaal  Raedhuys Kortessem  2 - 4 
     Zonneboys Zonhoven  Begijnhof Tongeren  1 - 10 
     D.Reckheim Zutendaal  De Briel Eigenbilzen  5 - 4 
     Subst. Veldwezelt  Raedhuys Kortessem  2 - 9 
     Fortuna Herderen  Kimpel Bilzen   -  
     Eagles Hoeselt  Prima Tours Hasselt  7 - 1 
     Valveco Hasselt  All Stars R. Beverst  10 - 6 
     Fortuna Tongeren  Lindenhof Zutendaal  3 - 2 
     Kimpel Bilzen  Subst. Veldwezelt  5 - 5 
     Raedhuys Kortessem  Valveco Hasselt  7 - 1 
     De Briel Eigenbilzen  Fortuna Tongeren  12 - 5 
     Prima Tours Hasselt  Zonneboys Zonhoven  3 - 5 
     Begijnhof Tongeren  Fortuna Herderen  3 - 9 
     All Stars R. Beverst  D.Reckheim Zutendaal  3 - 4 
     Lindenhof Zutendaal  Eagles Hoeselt  3 - 6